Дама е игра играна от възрастните мъже: по начертани три концентрични квадрата, съединени по средата на страните (някъде и в областта на ъглите), двама играчи слагат последователно по 9 камъка. Камъчетата на единия се различават от камъчетата на другия. Целта е да се приведат камъчетата в тройка на една редица, за да се изключи който и да е камък на противника.

Източник: Етнография на България, Хр. Вакарелски, София 1977 г.

Правила:

Играта „Дама“,се играе от двама играчи на дъска с три квадрата един в друг със свързани среди на страните, като пресечните точки на линиите образуват 24 позиции за поставяне
на пуловете. Всеки играч в началото има девет пула.

Поставяне на пулове:

Играта започва върху празна дъска, на която играчите поставят пуловете си на свободни позиции, като се редуват. Ако играч успее да подреди три свои пула по една от правите линии на дъската, той има „дама“ и премахва един от пуловете на противника. Премахнат пул не се поставя обратно на дъската. От направена „дама“ не може да се премахва пул, освен в случай, че няма други свободни пулове.

Местене на пулове:

След като играчите поставят всички свои пулове на дъската, започват да ги местят. Пул може да бъде преместен по линия на дъската до съседна свободна позиция. Ако играч не
може да премести нито един свой пул, той губи играта. Както при поставянето, ако играч подреди „дама“, той премахва един от пуловете на противника, като по възможност не разваля направена противникова „дама“. Ако играч остане само с два пула, той вече не може да прави „дама“ и да взема пулове на противника, при което губи играта.