Фолклорен център Чавдар е отворен!

Скъпи приятели, Фолклорен център Чавдар вече е отворен с лятното работно време -