Фолклорен център „Чавдар“ е временно затворен за посещения

Във връзка със заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Фолклорен