Игри на открито

Дама е игра играна от възрастните мъже: по начертани три концентрични квадрата, съединени по