Във връзка със заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Фолклорен център „Чавдар“ ще бъде затворен до 29.03.2020, или до второ нареждане.