Фолклорен център Чавдар ще бъде представен в предстоящата книжка 2 на списание Български фолклор. Заслужено признание за първия интерактивен фолклорен център в България, където духът и битът на село Чавдар продължават да живеят в съвременността!

Представяме ви фрагмент от статията, която ще се появи в „Български фолклор“ кн. 2/2020

Радка Братанова:
Песните на с. Чавдар – част от живото културно наследство на България

Улесненият културен обмен през новия XXI в. води до своеобразна „глобализация“ на музикалния фолклор. Поради тази причина се налага активната намеса на човешкия фактор за опазване на ценните старинни традиции.
През 2018 г. в с. Чавдар бе създаден интерактивен Фолклорен център, който представлява интересен начин за събиране, архивиране, опазване и експониране на културните традиции на селището. В него старите феномени се преплитат с нови технологии и музейните експонати „оживяват“ чрез създадените интерактивни дейности, предназначени предимно за деца и младежи.
През 2019 г. продължи работата по разширяване и обогатяване на експозицията и интерактивните дейности, като основно място в новите разработки заемат музиката, танцът и детските игри. 

Очакваме Ви и на живо след като противоепидемичните мерки го позволят!