Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха открит урок по родолюбие във Фолклорен център Чавдар