На 20.01.2019 г. във Фолклорен център Чавдар бе отбелязан Бабинден – празникът, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на жените, които са раждали през изминалата година. Организаторите на празника – Община Чавдар и Народно читаилще „Надежда-1900“ поздравиха децата, родени през 2018 г., и техните родители. Спазен бе и ритуалът по обредното изкъпване на бабата. Пожелаваме много здраве и късмет на децата и родителите, а на следващия Бабинден броят на децата да бъде двойно по-голям!

За да уловите духа на празненството, можете да разгледате снимки от него: